Content-Type: text/html
Jag talar om Danmark

Både antallet af besøgende, udlån af bøger og antal lånere på landets biblioteker steg i 2015. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens publikation ’Folkebiblioteker i Tal 2015'


Ja​


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]m