Content-Type: text/html

Hej! 

Fredag 11 november kommer Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer att ha sin första nätverksträff i Stockholm. Temat för dagen är ”Erfarenheter och lärdomar”.

Program och mer information hittar du på den här länken: http://www.biblioteksforeningen.org/traff-med-expertnatverket-for-bibliotekens-larandemiljoer/#more-26774

Är du medlem i Svensk biblioteksförening och vill gå med i nätverket så skickar du ett mail till Anna Lindahl, [log in to unmask]" class="">[log in to unmask] på Svensk biblioteksförening.

Hoppas vi ses 11 november!

Med vänlig hälsning,

Styrgruppen för nätverket genom

Ann Dyrman_________________________________________
Verksamhetssamordnare Kundtjänst & lärandemiljö
Ämnesbibliotekarie
Karlstads universitetsbibliotek
Universitetsgatan 2
651 87 Karlstad
054-700 1019
www.kau.se/bibliotek