Content-Type: text/html

Hej!

Den 10 november arrangerar vi en nationell studiedag för alla som arbetar med läsfrämjande, läsombud och högläsare på regional nivå inom bibliotek, studieförbund och intresseförbund.

 

Läs mer och anmäl dig här:

http://www.mtm.se/om-oss/studiedagar-och-konferenser/nationell-studiedag-for-alla-som-arbetar-med-lasombud-och-hoglasare/Välkommen!

 

 

 

…………………………………………

Lovisa Karlsson Kjellin

 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Box 5113, 121 17 Johanneshov

Besöksadress: Palmfeltsvägen 5
Tel: 08-580 02 755

[log in to unmask]">[log in to unmask] | www.mtm.se | www.legimus.se | Facebook | Twitter

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">