Content-Type: text/html

Den här masochistiska hållningen är så destruktiv. Vad förväntar man sig ska hända om man bemöter en kränkning med en ängslig vilja att blidka sin mobbare? Om det inte funkar på personnivå, funkar det inte heller i de här sammanhangen.


Det har använts som en samlingsplats för ungdomar och det är inget fel i sig, men vi kan inte riktigt möta det behovet som ungdomarna har. Det har gått ut över både personal och besökare, säger han. Situationen har förvärrats under de senaste åren och under våren kallades väktare in för att personalen skulle känna sig tryggare. – Det blir ett ganska hårt arbetsklimat när man måste vara ordningsvakt och möts av en ganska tydligt uttalad brist på respekt, säger Tobias Bengtsson.


Biblioteket är till för alla, men om de här personerna skulle portas vore det ju inte biblioteksverksamhet de portades från, eftersom de ju bevisligen inte är ute efter den tjänsten.


Einar Ehn, bibliotekarie 

Vällingby bibliotek

Vittangigatan 24, 162 61 Stockholm
Telefon: 08-508 30 659
E-post:
[log in to unmask]" id="NoLP">einar.[log in to unmask]
www.stockholm.se

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> för Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Skickat: den 12 oktober 2016 10:30
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Bibliotek tvingas stänga tidigare
 
Klipp P4 Skaraborg

Den senaste tiden har det varit en orolig arbetsmiljö för både personal och besökare på Lidköpings stadsbibliotek. Ett trettiotal ungdomar i 15-årsåldern har använt lokalerna som en mötesplats, vilket bland annat har resulterat i att inredning och möbler har förstörts.


Jan​

 

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">Ja[log in to unmask]