Content-Type: text/html

Adam Helms Lecture 2016:
Afrikansk bokutgivning i en globaliserad värld

Mary Jay, chef för African Books Collective, föreläser på Adam Helms Lecture 21 november 2016.

Litteratur från den afrikanska kontinenten är just nu ”het” på den globala bokmarknaden. Hur ser situationen ut för bokutgivning i afrikanska länder? Vad finns det för utmaningar, pågående initiativ och framtidsutsikter?

Mary Jay föreläser om internationella förlagskontakter inom ramen för ett bredare samarbete för utveckling, och hur kulturellt oberoende i bred bemärkelse påverkar bokutgivningen på den afrikanska kontinenten. Föreläsningen följs av ett samtal mellan Mary Jay och professor Stefan Helgesson, Stockholms universitet.

Datum: 21 november 2016 18:0019:00 
Plats: Stockholms universitet, G-salen, Svante Arrhenius väg 20C

Gratis, ingen föranmälan. Föreläsning och samtal hålls på engelska.

Föreläsningen samlar bokbransch, forskare, lärare, studenter, bibliotekarier och intresserad allmänhet. Alla är välkomna!

Läs mer på su.se/biblioteket/helms2016