Content-Type: text/html

Hallå där!


Du missar väl inte årets Daisykonferens?

I år har konferensen temat ”Det bästa som hänt mig” Tillgängliga medier i praktiken.

Under dagen träffar vi bland annat studenter, lärare, forskare och bibliotekarier som berättar om hur de använder tillgängliga medier i det dagliga arbetet och i sina studier. Vi får också presentationer från nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheter till medier.


Datum: Torsdag 1 december
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Sista anmälningsdag: 31/10


Fullständigt program samt anmälan: http://mtm.se/svenskadaisykonsortiet/konferenser/sdk-konferensen-2016/


Välkomna!


Elin Nord

Ordförande Svenska Daisykonsortiet