Content-Type: text/html http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biblioteksfragor_H4022208

Mycket obehagligt! Sverigedemokraternas motion är direkt slag mot bibliotekets demokratiska uppdrag: yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte. Att erbjuda lånekort borde ses som ett krav i ett samhälle som står upp för mänskliga rättigheter.

Se till exempel:
Folkbibliotekens demokratiuppdrag - http://bada.hb.se/bitstream/2320/10755/1/12_12.pdf
”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället” - http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/miklorapportBibliotekethjalperdigslutver2.pdf
Bibliotek en helig plats för fria tankar och levande möten - http://www.dn.se/bibliotek-en-helig-plats-for-fria-tankar-och-levande-moten/