Content-Type: text/html

Bibliografiernas plats i det digitala medielandskapet

Tid: 8 november 2016, klockan 13.00-17.00
Plats: Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården

Med anledning av Kungliga bibliotekets utgivning av Denis Ballus bibliografi Lettres nordiques: une bibliographie, 1720-2013, bjuder vi in till ett forskningsseminarium.

Vid seminariet uppmärksammas  bibliografin och de svensk-franska kulturförbindelserna, samt bibliografiers plats och möjligheter i det digitala medielandskapet.

Den aktuella bibliografin är en fortsättning och utvidgning av Lettres nordiques en traduction française, 1720-1995 (1996) och Lettres nordiques, 2004-2006: des années Gaïa (2007).  

Seminariet finansieras med stöd av Svenska Akademien.

Mer information om anmälan och program finns på KB:s webbplats.


Vänligen,

Eva Häusner


-----

Eva-Maria Häusner
Bibliotekarie


Enheten för kunskapsuppbyggnad

Avdelningen för publik verksamhet


Kungliga biblioteket
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Humlegården, Stockholm

Telefon: 010-70 93 440
E-post: [log in to unmask]" tabindex="0">[log in to unmask]
Webb: www.kb.se
Blogg: http://ul.kb.se