Content-Type: text/html
I ett upprop publicerat i Expressen krävde 103 kulturarbetare inskränkningar i yttrandefriheten. Man skriver:

Vi är djupt beklämda över Bokmässans brist på ansvarstagande. Därför uppmanar vi arrangörerna att inte låta antidemokratiska och rasistiska utställare delta nästa år.
​ ​
Om Bokmässan misslyckas med att ställa dessa grundläggande krav på sina samarbetspartners ser vi oss tvingade att avstå från att närvara.


I det utvidgade uppropet som nu över 2000 personer skrivit under står det:

Vill du att Bokmässan i Göteborg ska ta sitt ansvar för besökande och medverkande och tacka NEJ till antidemokratiska krafter?

Gör då som över 100 författare, journalister och förläggare och SKRIV PÅ för en nazifri Bokmässa 2017!Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening
​ har i föreningens namn ställt sig bakom uppropet och han skriver varför man bör stödja inskränkningar i yttrandefriheten:

Inför och under Bok- och Biblioteksmässan har det varit en intensiv debatt kring den högerextrema tidningen Nya Tiders medverkan på mässan. Igår gick över 100 kulturarbetare ut i en debattartikel som uppmanar Bok- och bibliotek att inte låta odemokratiska krafter ställa ut nästa år, ett initiativ startat av författaren och journalisten Lisa Bjurwald. Svensk biblioteksförening har ställt sig bakom uppropet, som nu även finns digitalt för att flera ska kunna underteckna. Namnunderskrifterna kommer sedan att överlämnas till mässans arrangörer.


Som vän av yttrandefriheten blir man förskräckt och bedrövad över att även Svensk biblioteksförening ställer sig bakom uppropet.

Det är dock en tröst att höra att grundaren av bokmässan Bertil Falck inte kommer att låta sig skrämmas av detta hot mot yttrandefriheten​.​Jan​​​

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]