Hej.
Vi gör ett tillfälligt lånekort på 6 månader för de som saknar legitimation eller personnummer. Anledningen till att kortet bli tillfälligt är för att vi vill ha in personnummer när de väl får ett, om de inte fått ett personnummer efter 6 månader förlänger vi bara giltighetstiden ytterligare 6 mån.

De som inte har någon legitimation alls får inte låna spel och film hos oss. Om man har legitimation med inte svensk personnummer (t.ex. dansk körkort, LMA-kort) så får man låna allt.

 

Med vänliga hälsningar
Kristin Karlsson
Bibliotekarie

Älmhults kommun

Biblioteket
Box 500, 343 23 Älmhult
0476-551 81

[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.almhult.se

 

Värna om miljön - undvik utskrift!

 

 

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Åsa Härstedt
Skickat: den 5 oktober 2016 13:45
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

 

Hur gör ni på andra bibliotek med den saken?

Kan papperslösa låna böcker på våra svenska bibliotek?

 

Åsa Härstedt

Bibliotekarie

Högskolan Dalarna

Biblioteket i Borlänge

023-77 81 96

070-1918491

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

https://www.facebook.com/HogskolanDalarnasBibliotek