Hm, förtydligande: Norrbotten räknar även LMA-kort (för asylsökande) som giltig legitimation, men de som inte har uppehållstillstånd får tidsbegränsade lånekort i sex månader.

 

Hälsningar / Báhcet dearvan / Terveisin / Tervheiset

 

Martina

 

 

Martina Rasch

Bibliotekskonsulent/Samordnare för Biblioteken i Norrbotten

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens läns landsting

070-364 40 77

www.norrbottenslansbibliotek.nu

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Ramnerö, Karin
Skickat: den 5 oktober 2016 14:00
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: Lånekort till papperslösa

 

Absolut! I Västerås får man ett tillfälligt lånekort, giltigt i 6 månader. Och för att få det behöver man inte visa några handlingar alls. Ett 6-månaders lånekort får även de som ännu inte fått uppehållstillstånd. Giltighetstiden för korten kan vid behov förlängas.

 

/Karin

 

Karin Ramnerö

Avdelningschef

 

Västerås stadsbibliotek

721 87 Västerås

Telefon direkt: 021-39 46 40

Telefon kundtjänst: 021-39 46 01

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Besöksadress: Biskopsgatan 2

www.bibliotek.vasteras.se

www.facebook.com/vasterasstadsbibliotek

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]] För Åsa Härstedt
Skickat: den 5 oktober 2016 13:45
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

 

Hur gör ni på andra bibliotek med den saken?

Kan papperslösa låna böcker på våra svenska bibliotek?

 

Åsa Härstedt

Bibliotekarie

Högskolan Dalarna

Biblioteket i Borlänge

023-77 81 96

070-1918491

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

https://www.facebook.com/HogskolanDalarnasBibliotek