I Norrbottens län finns det (tyvärr) ett beslut på att personer som vill låna böcker och andra medier på folkbiblioteken måste kunna uppvisa någon typ av giltig legitimation.

 

Hälsningar / Báhcet dearvan / Terveisin / Tervheiset

 

Martina

 

 

Martina Rasch

Bibliotekskonsulent/Samordnare för Biblioteken i Norrbotten

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens läns landsting

070-364 40 77

www.norrbottenslansbibliotek.nu

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Åsa Härstedt
Skickat: den 5 oktober 2016 13:45
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

 

Hur gör ni på andra bibliotek med den saken?

Kan papperslösa låna böcker på våra svenska bibliotek?

 

Åsa Härstedt

Bibliotekarie

Högskolan Dalarna

Biblioteket i Borlänge

023-77 81 96

070-1918491

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

https://www.facebook.com/HogskolanDalarnasBibliotek