Content-Type: text/html

Sökes , vikarierande bibliotekarie på 50 % till Marinmuseums forsknings- och referensbibliotek. 2016-10-01 – 2017-01-30. Placering Karlskrona. Lön enligt avtal.

Siglind Budahl Dunge
Chef Samlingsenheten Marinmuseum / Head of Collections Unit, Naval Museum

STATENSMARITIMAMUSEER / SWEDISH NATIONALMARITIMEMUSEUMS
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet
P.O. Box 48 | SE-371 21 Karlskrona
Tel: +46 (0)455 35 93 20
www.maritima.se