Content-Type: text/html

Hej

Än finns det platser kvar till:

Framtiden knackar på – från historiska kartor till hardcorescenen
En konferens om arkivens komplexa uppdrag

 

Det gemensamma kulturarvet som samlas i arkiven är en stor tillgång i bibliotekens referensarbete. Mer och mer material digitaliseras och blir tillgängligt samtidigt som kraven på säkerhet, copyright och sekretess försvårar åtkomsten. Även migration, genus och populärkultur angår många. Hur för arkiven samtidens mångfald in i framtiden? En stor utmaning ligger i att anpassa insamlingsmetoder till den digitala världen. Vad finns att hitta nu och vad kommer att bevaras? Hur kan digitalisering bli en brygga mellan forskning, ABM och allmänheten?

 

21 november 2016 i Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå

 

Program:

 

09.30 – 10.00

Registrering, fika

10.00 – 10.45

Digitala modeller – olika sätt att digitalisera och analysera kulturarvet
Pelle Snickars, HUMlab, Umeå universitet, Umeå

10.45 – 11.30

Gamla nyheter i nytt format
Torsten Johansson, Enheten för dagstidningar, radio och tv, Kungliga biblioteket, Stockholm

11.30 – 12.45

Lunch på egen hand

12.45 – 13.30

Julia Christina – ett spännande kvinnoliv i Jämtland med förgreningar till det litterära Västerbotten
Cuno Bernhardsson, Forskningsarkivet, Umeå universitet, Umeå

13.30 – 15.00
(inklusive fika)

Möt arkiven på webben!
Upptäck vad arkiven och databaserna kan erbjuda och gå runt mellan olika bemannade stationer:
- Historiska kartor, Helen Hed, Umeå universitets bibliotek, Umeå
- Fornsök, Gabriel Runeby, Forskningsarkivet, Umeå universitet, Umeå
- Släktforskning, Tommy Jacobsson, Södra Västerbottens släktforskare, Umeå
- Pedagogiska modeller, Lina Marklund, Landsarkivet i Härnösand, Härnösand

15.00 – 15.30

Umeå hardcore arkiv - att fånga en papperslös folkrörelse

Susanne Odell, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå

15.30 – 16.30

Att omvärdera representationen av romer och resande i kulturarvsdiskurser

Jan Selling, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

16.30

Avslutning

 

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

 

Avgift: 500 kronor

Anmälan senast 2016-11-16 till https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=cd04f99d5658

 

Välkommen!

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">    [log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Bertine Pol Sundström

 

[log in to unmask]" alt="loggamini">

 

901 78 UMEÅ

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

[log in to unmask]">bertine[log in to unmask]

090-163373

www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se