Content-Type: text/html
För att open access verkligen ska kunna bli verklighet så krävs en sökmaskin. Utan en sökmaskin kan vi inte synliggöra artiklarna.

Prata om betydelsen av OA är lätt men utan en eller flera sökmaskiner talar vi mot bättre vetande.

Klaus Graf skrev om detta redan förra året. Läget har inte blivit bättre sedan dess.

https://archivalia.hypotheses.org/1602

Jan--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]