Content-Type: text/html
Förvärvet av e-böcker vid våra bibliotek påminner mycket om detta.

https://www.booksbythefoot.com/

Mängd betyder inte kvalité, hur många hundra tusen e-böcker man än kan erbjuda.

Jan--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]