Content-Type: text/html

Hej!

 

Är du den vi söker? Gotland söker nu tre bibliotekarier med olika inriktningar, sök!

 

https://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FNy%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonser.aspx%3Fids%3D6908306&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021

 

https://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FNy%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonser.aspx%3Fids%3D6908852&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021

Mvh
Åsa Ingmansson
Bibliotekschef
Telefon: 0498-26 99 79, 0704-476804

E-post: [log in to unmask]"> [log in to unmask]


Kultur- och fritidsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

..................................................


Region Gotland och Varumärket Gotland