Content-Type: text/html

 

Poesi & Prosa är en föreläsningsserie där Svenska Akademiens Nobelbibliotek i samarbete Regionbibliotek Stockholm presenterar

litterära in- och utblickar. Föreläsningarna riktar sig både till profession och till en intresserad allmänhet.

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]0">

Föreläsning: Tårarnas poetik: Nelly Sachs tidiga diktning

fram till In den Wohnungen des Todes

[log in to unmask]" alt="DanielPedersen">

Daniel Pedersen är litteraturvetare, översättare och redaktör. I sin nyligen framlagda doktorsavhandling, Tårarnas poetik, har han analyserat

Nelly Sachs tidiga poesi och prosa med ett särskilt fokus på den metaforiska utvecklingen hos ett av hennes vanligaste motiv: tårarna.

Datum: 23 november

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien på Källargränd 4 i Gamla stan.

 

Anmälan: Anmäl dig här!

Begränsat antal platser –  avanmäl om du uteblir!

Frågor: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Höstens program – pdf