Content-Type: text/html

 Hej,

 

Fredagen den 14 oktober stänger Geovetenskapliga biblioteket med Kulturvård och samtidigt stängs också sigel Gg för fjärrlån i  Libris.

Samlingarna flyttar veckan därpå till Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs UB och kommer fortsättningsvis att ingå i sigel Gm.  Det kan eventuellt bli vissa störningar i fjärrlånen under vecka 42 och vecka 43.

 

Med vänlig hälsning

 

Annelie Janred
Bibliotekschef
Göteborgs Universitetsbibliotek
Biomedicinska biblioteken
Medicinaregatan 4
Box 416
405 30 Göteborg
Tel: 031-786 3001
Mobil: 070-308 8814

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.ub.gu.se