Content-Type: text/html
Hej! 

Påminner om konferensdagen 14 november i Umeå om nationell biblioteksstrategi, kompetens och yrkesroll.

Deltagaravgiften är 400 kr (200 kr om du är student), då ingår fika, lunch och skriften "Bibliotekariens praktiska kunskap". 

Välkommen med anmälan senast 9 november.

http://regionvasterbotten.se/kurs-2/2016-11-14-bibliotekarien-ar-dod-lange-leve-bibliotekarien/


Bästa hälsningar
__________________________________

Pia Brinkfeldt
Bibliotekskonsulent / Library advisor

Länsbiblioteket i Västerbotten, 901 09 Umeå
+46 (0)70-516 57 45