Content-Type: text/html

Du missat väl inte årets Daisy-konferens?
Konferensens tema är Det bästa som hänt mig - Tillgänglighet i praktiken.


Under dagen möter vi forskare, pedagoger och studenter som använder tillgängliga medier i det dagliga arbetet och i sina studier. Vi får också presentationer från nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheten till medier.

Datum: Torsdag 1 december
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Fullständigt program samt anmälan: http://www.mtm.se/svenskadaisykonsortiet/konferenser/sdk-konferensen-2016/

Sista anmälningsdag 31 oktober 2016.


Hoppas vi ses i Stockholm!

Elin Nord, ordförande Svenska Daisykonsortiet


Elin Nord

Universitetsbibliotekarie
GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Pedagogiska biblioteket

Pedagogen A Utsikten, Västra Hamngatan 25

Box 300, SE 405 30 Göteborg

031-786 27 28

e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]