Content-Type: text/html

På Københavns Universitet, IVA (Det informationsvidenskabelige Akademi) er der opslået et ph.d.-stipendium om biblioteker.

 

http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/stipendieopslag/ph.d.-stipendium-om-digitalisering-og-offentlighed-med-saerlig-fokus-paa-biblioteker-genopslag/

 

Send det gerne videre i jeres netværk

 

Med venlig hilsen

 

 

Bodil Christensen

Specialkonsulent

 

Københavns Universitet

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Ledelsessekretariatet

Birketinget 6

2300 S

 

DIR 32341336

[log in to unmask]" title="bodil.ch[log in to unmask]">bodil.christ[log in to unmask]

 

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">