Content-Type: text/html
Thomas Mattsson vid Högskolebiblioteket i Jönköping skriver på sin förträffliga blogg om en amerikansk undersökning, som upprepats i många länder och som slår fast att majoriteten av studenter föredrar kursböcker i tryckt form framför 

Thomas ställer en rad viktiga frågor med anledning av detta:

Hur skall bibliotek förhålla sig till resultaten från ARFIS? Bör de internationella erfarenheterna få konsekvenser för det praktiska biblioteksarbetet? Föranleder de till exempel en ny syn på kursboksbeståndet? Eller kanske på fördelningen mellan tryckt och elektronisk litteratur? Kan det finnas anledning att se över förvärvsplaner och mediapolicy?​Jag skulle svara JA på alla frågorna. Det är onödigt att elda för kråkorna genom att köpa in sådant ingen vill ha istället det som både studenter, lärare och forskare vill ha nämligen riktiga böcker. Självklart gäller inte detta tidskrifter. Elektroniska tidskrifter är här för att stanna.

Så min vädjan: köp riktiga böcker​ och inte  elektroniks böcker i parti och minut. Ni framstår bara som åsnor.

Jan
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]com