Content-Type: text/html

Hej,

 

Jag vill påminna att måndag 21 november inbjuder SFIS Väst till en eftermiddag om UX: http://www.sfis.nu/kalendarium/ux-cx-service-och-tjanstedesign-vad-ar-det-egentligen

 

Med vänliga hälsningar,

 

Marco

 

Marco Schirone

Viceordförande SFIS Väst