Content-Type: text/html

Bra tänkt och skrivet Lars

 

Mvh Ingvar Grimberg

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Landin
Skickat: den 2 oktober 2014 09:04
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Sv: Re: [BIBLIST] Rensa bort rasismen , flytta ner Pippi till källaren

 

Apropå om det är censur eller bara rättande av faktafel att ändra i Pippi:

När man diskuterar vad som är censur eller bara korrigeringar av faktafel tycker jag att man måste skilja på facklitteratur, läroböcker och skönlitteratur, fiktion, kulturproduktion. Att läroböcker som ska innehålla fakta utgallras för att de blivit föråldrade, att man där korrigerar faktafel eller byter upplagor för att det kommit nya forskningsrön – det är en helt annan sak än att ändra i skönlitteratur eller någon annan form av kulturproduktion.

Pippi och Tintin är påhittade figurer i skönlitterära verk, de representerar ingen faktainformation. Att ändra, korrigera innehållet i ett skönlitterärt verk – det är att censurera, det är ingrepp i upphovsmannens rättigheter. Att rensa ut eller magasinera för att undanhålla pga innehållet i ett kulturellt verk är censur på samma sätt som nazisterna gjorde vid bokbålen med vad de kallade entartete Kunst. Hymla inte om att det är censur, sedan kan man förstås diskutera om censur ändå är berättigat ibland – som tex när biograffilm tidigare censurerades mycket mer i Sverige än vad som görs nu.

Man ska inte heller ta för lätt på vad som kommer att ske när Sverigedemokraterna får ännu mer makt och inflytande än nu. De kommer att göra likadant som Jobbik i Ungern där det fria ordet nu sitter väldigt trångt eller som de sydfranska kommuner där LePens parti fick makten för några år sedan – där blev det censur på biblioteken, men då var det antiracismen och mångfaldskulturen som bekämpades med samma censur som censuranhängarna i den här debatten tycker det är ok att använda mot racismen och för mångfaldskulturen.

Jag tro att man bättre bekämpar nyfascism och racism med diskussioner, debatt och protester – på gatan och i olika media och fora än med censur av gamla barnböcker.

Dessutom händer det betydligt värre saker i Sverige nu än i Astrid Lindgrens böcker som när polis vräker romer från deras läger, vilket alltså sker idag likadant som för sextio och 70 år sedan. Något som kanske vore angelägnare att debattera på biblist hur biblioteken ska förhålla sig till.

 

Hälsningar

Lars Landin

 

From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]net.se] On Behalf Of Katarina Hjärpe
Sent: den 1 oktober 2014 10:12
To:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Sv: Re: [BIBLIST] Rensa bort rasismen , flytta ner Pippi till källaren

 

 

 

Den 30 september 2014 15:48 skrev Fredrik Larsson <[log in to unmask]" target="_blank">casp[log in to unmask]>:

Det är stor principiell skillnad mellan rensa bort litteratur eller klippa i serier och filmer av politiska skäl och att exempelvis modernisera språket. Bibliotek ska vara mycket försiktiga med att vika sig för politiska påtryckningar och vara en avspegling av samhället också historiskt. 

 

 

Men det är ju en modernisering av språket. Ord som "neger" har en helt annan värdering nu än för 70 år sedan, vilket innebär att betydelsen förändras om ordet är kvar, ungefär som med "menlösa barns dag". Dessutom är Pippis pappa kung över en Söderhavsö, vilkens invånare inte ens Sverigedemokrater skulle kalla negrer idag. I modernt språkbruk kallas inte heller aboriginer för australnegrer eller personer med Downs syndrom för idioter. Man kan ha kvar ursprungsformuleringarna av historiska skäl, eller man kan ha kvar ursprungsassociationerna, men det går inte att få båda.

 

Att bevara just barnkultur av historiska skäl och samtidigt hålla den levande är dessutom svårt. Mycket få barnböcker, ens av de bästa, överlever mer än ett par decennier. Topelius är stendöd idag. Unnerstad nästintill. Beskow överlever genom bilderna (och föräldrarnas nostalgi). Astrid Lindgren överlever minst lika mycket p.g.a. industrin runt henne som genom böckerna. (Intresset för de böcker som inte filmats är minimalt.) Det som överlever längst är sagor, som ständigt skrivs om. Jag vet inte om det är bäst för Pippi att behandlas som ett historiskt dokument eller som en saga. Hon lär knappast tillåtas självdö som sina samtida - det finns för mycket ekonomi inblandat för det.

 

MVH

Katarina Hjärpe