Content-Type: text/html
 Nominera en förtjänt kollega eller dig själv till Årets informationsspecialist!

 

Årets informationsspecialist är en utmärkelse som uppmärksammar de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Årets informationsspecialist står för nytänkande, kompetens och kvalitet och skapar mervärde för den organisation som han eller hon arbetar i.

 

Årets informationsspecialist kan nomineras av den som är medlem i SFIS och den som nomineras ska också själv vara medlem i föreningen. Pristagaren utses av SFIS styrelse. Nomineringar ska vara SFIS kansli tillhanda senast 24 mars 2014 och skickas till [log in to unmask]">[log in to unmask]. Nomineringar som kommer in för sent kommer inte att beaktas.

 

Årets informationsspecialist delas ut vid minglet kvällen före SFIS vårkonferens. Konferensen blir på Piperska Muren i Stockholm den 8 april och minglet blir i Stockholms tingsrätts lokaler i det gamla rådhuset på Kungsholmen i Stockholm den 7 april. Mer information finns på www.sfis.nu.

 

I samband med utdelningen ska den som får utmärkelsen kort berätta om sitt arbete och om hur hen bidrar till framgång för den organisation som hen arbetar i. Förutom äran består priset av konferensavgiften till SFIS höstkonferens 2014.

 

Tidigare vinnare:

2013 Kajsa Gustafsson Åman

2012 Ingela Wahlgren
2011 Linnéa Sjögren
2010 Lars Iselid
2009 Ann-Christin Karlén-Gramming

 

Mer information om pristagarna finns på

www.sfis.nu/om/arets-informationsspecialist.

 

Välkommen med din nominering!