Content-Type: text/html

Lite kunskap gör mycket nytta

- att växa i IT-rollen utifrån exemplet KOHA.

Välkommen till ett program i föreläsningsserien Alltid på en onsdag!

Viktor Sarge är utvecklingsledare vid Regionbibliotek Halland och har

digitala biblioteksmiljöer som sitt arbetsfält.

 

Mer information:

http://regionbiblioteket.se/kalendarium/lite-kunskap-gor-mycket-nytta/

 

 

Lotta Aleman

Regionbibliotek Stockholm

08-50831093, 076-1231093

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.regionbiblioteket.se