Content-Type: text/html

Hej!

Finns det någon som längre använder handscanner med avmagnetisering? Om ni gör det så kontakta gärna mig på [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Hälsningar,

Cecilia

 

Cecilia Petersson

Bitr. avdelningschef för bruksbiblioteken

Uppsala universitetsbibliotek

Box 510, 751 20 Uppsala

070-425 0750

www.ub.uu.se

https://www.facebook.com/uppsalauniversitetsbibliotek