Content-Type: text/html

 

Till alla förvärvs- och ERM-intresserade!

 

KB arrangerar den 14 juni ett seminarium om förvärv av e-resurser och en workshop om ERM-system!

 

Anmälningsformulär och mer information finns på: http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2011/Seminarium-om-forvarv-av-e-resurser/

 

För preliminärt program se nedan.

 

Välkomna med er anmälan!

      0900                   Registrering och kaffe

      0930                   Välkomstintroduktion
                      Anna Lundén; Kungliga biblioteket

0940                   Patron-led acquisition of e-books
                Jill Taylor-Roe, Head of Liaison & Academic Services; Newcastle University

1020         Bensträckare

1030         Buying by the bucketful: a comparative study of how e-book bundles
               
Terry Bucknell, Electronic Resources Manager; University of Liverpool (via webbkonferens)

1115                   Publisher’s view on PDA/usage based price model (preliminärt)

                Förlags-/distributörsrepresentant

 

1135                   Användarstyrt förvärv av e-böcker: erfarenheter från Malmö högskola
                Ola Tengstam, förvärvsansvarig; Malmö högskola

1200         Lunch

1300                   Workshop om ERM-system
                Thomas Trakell, LiUB och Nils Jansson, KTHB om CORAL
                Karin Perols, KIB och Marie Widigson, Chalmers om Verde
                Katarina Standard, UUB om EBSCO ERM Essentials    

1430         Kaffe

      1500         Workshop om ERM-system forts.
                     Daniel Forsman, Chalmers om dataflöden
                     Susanne Christoffersen, DEFF om ERMS-projektet
                     KB om central aktivering

1655         Avslutning
               
Anna Lundén; Kungliga biblioteket

För eventuella frågor, kontakta Karl Isaksson ([log in to unmask], 010 709 36 34).

 

Välkomna!

Karl Isaksson

 

 

Karl Isaksson
Utbildningssamordnare
Avdelningen för Nationell samverkan

Enheten för samordning och utveckling

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 41, 2 tr, Stockholm
Telefon: 010 709 36 34
Skype: karl_isaksson

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se