Content-Type: text/html

Jag håller inte alls med om att ett grovt stavfel i ett statligt dokument är att betrakta som "kuriosa". Noggrannhet och korrekthet var en gång i tiden honnörsord för just Sverige.

 

Snarare är det att betrakta som ett symtom för någonting betydligt mer djupliggande.

 

Inte heller förknippar jag på något sätt stavningen "bibliotikarie" med dyslexi.  Mera korrekt är att betrakta det som ett uttryck för obildning.

 

Lennart Kihlberg

Umeå stadsbibliotek

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]sunet.se] För Ingrid Atlestam
Skickat: den 4 maj 2011 12:31
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Riksbibliot-e-karie och chef och huller om buller

 

Till saken!

Nu är stavningen rättad i annonsen om ny riksbibliotekarie, och givetvis var det inte det som var huvudsaken i min kritik, det var ju mer kuriosa. Som dyslektiker är jag mycket störd av vissa plumpa kommentarer till denna pinsamhet, som nu är borta och istället är det vissa skriverier som blivit pinsamma.
Utan det väsentliga är det som Gunlög Thorstensson, som vanligt mycket välformulerat, skriver på BIBLIST. Låt oss diskutera innehållet i annonsen istället för formen. Tyvärr är det ofta där man hamnar i "biblioteksdebatten", form istället för innehåll!
Låt det handla om riksbibliotekariens uppdrag och KBs nya ansvar för folkbiblioteksvärlden!

Ingrid Atlestam , just publicerat på bisbloggen

Den 3 maj 2011 23:12 skrev Gunlög Thorstensson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:

Även om det är genant att man inte kan stava till bibliotekarie på så
avancerad nivå i samhället så tycker jag nog att det betydligt
allvarligare att man till ny riksbibliotekarie inte aktivt söker någon
som kan något mer än de flesta om hur svenska kommuner fungerar och vad
folkbiblioteksuppdraget innehåller. Det är gott att vara väl insatt i
forskningssamhället, men det är ju absolut nödvändigt att man är väl
insatt i svenskt samhällsliv utanför sådana rum och det som formar våra
demokratiska fundament - där folkbiblioteken ligger närmast medborgarna
och där alla bibliotek tillsammans spelar en jätteroll. Vad vet
Riksbibliotekarien om läsfrämjande verksamhet för barn eller talbokens
ställning i en liten kommun..? Hur ser lässtödet ut för utrikes födda
förskolebarn eller om vår nya seniorgeneration? Hur i hela friden ska
vi klara försörjningen till alla de människor som har annat modersmål än
svenska och hur ska vi fixa att återhämta läsförståelse och läslust hos
våra tonåringar? Vad vet Riksbibliotekarien om TioTretton, för att ändå
ta ett exempel som geografiskt ligger nära tjänsterummet, eller rönen
inom geriatriken som talar om vikten av intellektuell stimulans för
dementa??

Det är oroande att man tänker tillsätta en chef för institutionen som
ska leda samordningen av svenskt biblioteksväsende med enbart fokus på
den roll KB haft historiskt. Minst sagt oroande.

Det pytsar på mängder av vatten på de kvarnar som varit skeptiska till
om KB skulle vara mer lämpat att ha hand om fördelningen av statliga
bibliotekspengar än regionerna.

Och risken är att folkbiblioteken kläms mellan t ex fria teatergruppers
rättmätiga krav på resurser ute i landets regioner och ett KB som
uppfattar sig enbart som ett forskningsbibliotek och en nod för
akademiska kollegor.

GTh>>> Jenny Åström 11-05-03 20:22 >>>

Att klaga på hur någon annan på biblist stavar sina inlägg är irrelevant
och
helt onödigt. Däremot ser jag inget som helst fel i att det
uppmärksammas
att det begåtts grova språkliga misstag i annonser som definitivt borde
ha
blivit korrekturlästa innan de publicerades. Att det sker på biblist är
ju
helt naturligt då annonsen handlade om en bibliotekarietjänst*Att kritiskt granska tillhör väl vårt gebit ;)/Jenny Åström, student BHS _____

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]] För Annika Johansson
Skickat: den 3 maj 2011 18:32
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Riksbibliot-e-karie och chef och huller om
bullerEn stilla undran:Vem gagnar det på den här listan att man gör narr av hur stavningen ser
ut i
en annons eller i ett svar? Att se ner på andra och lägga vikt på andras
misstag borde vara långt under den nivå som deltagarna på den här listan
ligger.

- - -

MVH // Annika Johansson