Content-Type: text/html
Hej!
Man brukar kunna få en (köpa) kopia från institutionen på det/den universitet/högskola där uppsatsen skrevs.
 
Mvh
 
Anngerd Thegel
Bibliotekarie, Facklitteratur och fjärrlån
Västerås stadsbibliotek
Telefon 021 39 46 27
[log in to unmask]">[log in to unmask]
 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] för Ragnar Eng [[log in to unmask]]
Skickat: den 3 maj 2011 15:00
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST]

Hej!
 
En av våra låntagare behöver en uppsats skriven av Suzanne Lindhagen år 1968. Titeln är Konstbeskrivning av verk av Carl-Otto Hultén i Malmö museum. Det finns inget bestånd i libris. Vet någon var vi skulle kunna låna den?
 
Mvh

Ragnar Eng

Bibliotekarie databaser, webb

Eskilstuna kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Stadsbiblioteket

632 20 Eskilstuna

Tfn: 016-710 1710

http://www.eskilstuna.se/biblioteket