Content-Type: text/html
Jag ska ändra den texten, har inte hunnit ännu. Tyckte det var bättre att våra fasta programpunkter fick stå kvar så länge. Du är välkommen tillbaka. Vi har stor invigning på lördag!
Hälsningar
Barbro
 

*************************************************************
Barbro Kjellqvist
Bibliotekarie
vuxenverksamhet
Kultur och fritidsförvaltningen
Hallunda bibliotek

Box 124
145 01 NORSBORG
tfn 08-530 625 88

[log in to unmask]">[log in to unmask] 
www.botkyrka.se/bibliotek

   

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Ragnar Eng
Skickat: den 3 maj 2011 15:00
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST]

Hej!
 
En av våra låntagare behöver en uppsats skriven av Suzanne Lindhagen år 1968. Titeln är Konstbeskrivning av verk av Carl-Otto Hultén i Malmö museum. Det finns inget bestånd i libris. Vet någon var vi skulle kunna låna den?
 
Mvh

Ragnar Eng

Bibliotekarie databaser, webb

Eskilstuna kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Stadsbiblioteket

632 20 Eskilstuna

Tfn: 016-710 1710

http://www.eskilstuna.se/biblioteket