Content-Type: text/html

Hej!

 

Biblioteksrådet i Stockholms län driver bland annat frågan om policys och riktlinjer för sociala medier på bibliotek, dvs alla typer av bibliotek. På bloggen ”Sociala medier på biblioteken” fortsätter olika bibliotek ge exempel på hur man arbetar med just dessa frågor.

 

Idag har turen kommit till Stockholms universitetsbibliotek. http://smbib.wordpress.com/2011/05/03/policy-och-riktlinjer-%e2%80%93-sociala-medier-pa-stockholms-universitetsbibliotek/

 

I tidigare inlägg har Riksdagsbiblioteket, Ekerös skolbibliotek och Regionbibliotek Stockholm berättat hur de arbetar med sociala medier. Det finns ett stort intresse för frågorna kring policys för sociala medier på biblioteken, ta gärna del av bloggen! http://smbib.wordpress.com/

 

Vänliga hälsningar,

Andreas Hedström Mace

Stockholms universitetsbibliotek