Content-Type: text/html
Det är skillnad på slarvfel och stavfel
 
tycker
 
Gitt Ossler


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
Skickat: den 3 maj 2011 12:11
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Riksbibliotikarie och chef

Svedala är inte sämre nystavare, där sökte man efter en biblitekarie
 
http://vakanser.se/jobb/biblitekarie/
 
Den ökände Sture Bergwall förordar även han denna nystavning
 
http://twitter.com/#!/sturebergwall/statuses/60368249359048704
 
I ett protokoll från Luleå tekniska högskolas ledningsgrupp talas om
Jourhavande biblitekarie
 
http://www.ltu.se/lrc-intern/organisation/Ledningen/d1962/d21794/d6884/1.22213
 
Står vi inför en  genomgripande stavningsreformer eller omdefinieringar av yrket?
 
 
Jan
 


 
Den 3 maj 2011 11:03 skrev Martin Lindén <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:

Hej!

 

Ursprunget till nystavningen kommer direkt från Regeringskansliet,  kolla gärna

 

http://www.ud.se/sb/d/4515/a/697/url/http%3A%40%4062.95.69.22%40showJob.asp%C2%A7id%3D3419 

Lediga jobb inom Regeringskansliet och EU-representationen

Lediga jobb inom Regeringskansliet, det vill säga Statsrådsberedningen, fackdepartementen, Förvaltningsavdelningen och Sveriges EU-representation i Bryssel samt utlysningar när regeringen söker myndighetschefer.

Regeringen söker

Riksbibliotikarie och chef

till Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket (KB) är en statlig myndighet, Sveriges nationalbibliotek samt en viktig del av forskningens infrastruktur. Antalet anställda vid KB är 360 personer. KB har som främsta uppgift att samla in, bevara och tillgängliggöra olika former av informationsbärande material, t.ex. böcker, skrifter, filmer och ljudband samt material från Internet. I KB:s samlingar finns 15 miljoner fysiska objekt i form av bl.a. böcker och tidningar, vilket gör KB till ett ledande nationalbibliotek i internationell jämförelse

 

 

Jag antar att vi bör rätta oss efter detta så numera heter vi bibliotikarier!

 

 

Hälsar

 

Martin Lindén

Systembibliotikarie?

KTHB

 

 

From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [log in to unmask]]" target=_blank>[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ingrid Atlestam
Sent: den 3 maj 2011 08:43

Subject: Re: [BIBLIST] Riksbibliotikarie och chef

 

Jamen kolla innehåll och stavning i annonsen? Läs här!
Ingrid Atlestam

Den 3 maj 2011 08:16 skrev Jan Szczepanski <[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]>:

Tjänsten som riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket är nu utlyst

http://vakanser.se/jobb/riksbibliotikarie+och+chef/

Jan

--
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]

 

 
--
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]