Content-Type: text/html

Hej!

 

På bloggen ”Sociala medier på biblioteken” fortsätter serien om policys och riktlinjer. Den här gången har turen kommit till KTHB, som gjort ett intressant, och lite annorlunda, inlägg.

 

http://smbib.wordpress.com/2011/05/24/23-tweets-om-kth-bibliotekets-strategier-for-arbete-med-nya-medier/

 

MvH

Andreas Hedström Mace

Stockholms universitetsbibliotek

Avd. för kundservice