Content-Type: text/html
Hej
Vi håller på att göra om våra temaväskor, riktade till förskolan, och skulle behöva lite hjälp med att få tips på böcker som passar för förskolebarn och som handlar om barn i världsdelarna Europa och Oceanien. Det kan vara både faktaböcker och skönlitteratur.

Med vänliga hälsningar

Erica Lhådö
Bibliotekarie
Enköpings kommunbibliotek
Rombergaskolans bibliotek
Telefon: 0171-62 55 62
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]