Content-Type: text/html Ordet är naturligtvis inte HELT fritt för personalen inom de offentliga verksamheterna heller. Det vet jag av egen erfarenhet. Men friare. Och skattebetalare/medborgare/människor överhuvudtaget har större insyn i verksamheterna, än så länge. Och som Granström säger går "vinsten" tillbaka in i verksamheten i stort, än så länge. Sammantaget låter det som mer demokrati, på arbetsplatsen, kommunalt och i allmänhet, tycker jag.
 
Och om vi upptäcker att privatiseringarna drar allting åt fel håll - så som vi nu vet att det "fria" skolvalet och privatskolor som drivs med skattepengar ökar olika former av segregation och försämrar skolbarns kunskapsutveckling - , hur lätt är det då för det offentliga att få tillbaka verksamheterna? Vad kommer det att kosta? Det finns inga ångerklausuler i kontrakten, vad jag vet. Tanken bakom privatiseringsivern är att etablera nya "facts on the ground", för att tala med mr Bush. (Googla!)
 
Naturligtvis betyder inte höjd skatt automatiskt mer pengar till skolor och vård och liknande. Men undersökningen sa att OM pengarna går dit är en majoritet positiva till höjningar. Läs ordentligt, herr Gitt.
 
Jonas

 

Date: Fri, 10 Dec 2010 14:41:33 +0100
From: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nacka säljer ut sina bibliotek
To: [log in to unmask]

Lite förvirrad blir man när man läser ditt inlägg.
Talar du om kommunal demokrati eller om
"arbetsplatsdemokrati" eller om demokrati i
största allmänhet?

Nja, rätten att uttala sig handlar oftast om
anonyma enkäter eftersom i tjänstemannarollen
ingår att vara lojal mot ledningen. Lex Maria
är ett välbehövligt exempel på undantag om
man skulle påpeka missförhållanden.Har
man tur får man inte sparken eller blir
omplacerad.

Hur många lärare i privata skolor har fått
sparken? Har det varit problem med att
rekrytera lärare? Har deras arbetsför-
hållanden och löner försämrats? Har
deras inflytande minskat?

Skattepengar ska användas så effektivt
som möjligt. Ger kommunal verksamhet
mest för pengarna så är jag för det. Men
om privata gör det bättre, så varför inte.


Jan

jonas aghed skrev 2010-12-10 13:56:
[log in to unmask]> Men det är ju det som är det fina, bland annat: vi vet att personalen på KB och stadsbiblioteken är missnöjda, för de har rätt att uttala sig. På privata företag får man i allmänhet hålla käften om man inte vill få sparken. Vill vi ha demokrati eller inte?

Jonas

Date: Fri, 10 Dec 2010 13:32:15 +0100
From: [log in to unmask]">[log in to unmask].SE
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nacka säljer ut sina bibliotek
To: [log in to unmask]">[log in to unmask]

Kanske inte representativa men här några citat ur Biblioteksbladet nr 5 2010

http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2010/Biblioteksbladet_nr5_2010.pdf

"Det råder stark misstrivselbland personalen på Malmö stadsbibliotek."

"Medarbetarna på Kungliga biblioteket trivs med sitt arbete och sina närmaste
chefer, men är missnöjda med ledning, intern kommunikation och otydlig
beslutsstruktur."

Men det kanske finns bibliotek där det inte är "lågt i tak" men jag känner inte
till något.

JanLorentzon Lisa - KJO skrev 2010-12-10 13:01:
[log in to unmask]m.se>

Tvärtom kanske både kommunala tjänstemän och deras byråkrati fungerar bäst?

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/samhaellsbygge-med-ofortjaent-daligt-rykte-17766

 

 

Med vänlig hälsning

Lisa Lorentzon
Bibliotekarie, Kammarrätten i Jönköping

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]] För Ann-Sofie Axelsson
Skickat: den 10 december 2010 12:50
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nacka säljer ut sina bibliotek

 

Vem har påstått att privatiseringen av skolor och förskolor fungerar (och vård)??

http://www.dn.se/sthlm/privatiserad-forskola-ger-miljonvinster-1.944123

http://www.etc.se/31693/vinster-inom-vard-och-skola/

 

Ann-Sofie Axelsson, Chalmers

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
Skickat: den 10 december 2010 12:12
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Nacka säljer ut sina bibliotek

 

Om det fungerar med skolor och om det fungerar med förskolor varför skulle det inte
fungera med bibliotek? Vad är det som säger att kommunala tjänstemän är bäst lämpade
att driva bibliotek? Allmänyttigheter kan väl drivas av andra. Någon konkurrensutsatt
marknad för den typen av tjänster som bibliotek tillhandahåller kan man väl inte tala om.
Men sannolikt kan taket höjas. Vilket vore en välgärning om medarbetarnas kapacitet
togs tillvara. Vi vet alla hur lågt i tak det kan vara i en kommunal byråkrati. Knappast
den bästa miljön för att utveckla framtidens bibliotek.

Janjonas aghed skrev 2010-12-10 12:00:

Enligt någon nyligen publicerad undersökning -  orkar inte kolla källan - är en majoritet av svenskarna för höjda skatter, om de går till allmännyttigheter som skolor och vård. Ändå röstar majoriteten av väljarna för partier som sänker skatterna och skär ner på allmännyttigheter som skolor och vård.

 

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning
 
 
Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library 
 
 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]

  

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]