Content-Type: text/html

I september 2003 inträffade ett seminarium på Norra Latin i Stockholm om biblioteksarbetets form och innehåll.

 

I Ikoner beskrevs bl a hur BTJ:s Birger Olsson gav en sammanfattning av rapporten ”Biblioteksarbetets sammansättning” samt hur denna undersökning genomförts. Det var Lunds bibliotek och Hässleholms bibliotek som nagelfarits.

 

”Vad som är intressant och också gemensamt för troligen all verksamhet är att biblioteken har kommit allt längre bort från politikerna. Organisationen och personalsammansättningen har markant förändrats.”

 

NU: undrar jag om någon kollega där ute har ett exemplar av rapporten, helst digitalt, och vill dela med sig av den till mig?

 

hälsningar

Peter Alsbjer
Länsbibliotekarie och samordnare
Länsbiblioteket i Örebro län och
Länsbibliotek Västmanland i
samverkan
 
Regionförbundet Örebro
701 83 Örebro
telefon: 019-602 63 64 mobil: 070-238 85 80
[log in to unmask]
www.regionorebro.se