Content-Type: text/html Hur, exakt, ska de svenska biblioteken göra det? Annars håller jag med. Wikileaks är det bästa som hänt på länge. Filmen med massmordet från helikopter är fruktansvärd och avslöjande.
 
Jonas
 
> Date: Sat, 4 Dec 2010 21:39:03 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Wikileaks
> To: [log in to unmask]
>
> Bibliotekarier !
>
> Yttrandefriheten hotas nu av flera mäktiga västerländska regeringar. Wikileaks
> har åskådliggjort för folken i världen hur deras regeringar agerar i fall som
> strider mot såväl civila lagar som sk. krigslagar. I USA uttalar sig en
> statsprofessorer i TV-nyheterna för mord på Wikileaks grundare.
>
> Mig veterligen får vi i det här landet ända upp på universitetsnivå lära oss att
> makten utgår från folket. Skall vi nu lära om ? Den som publicerar obehagliga
> uppgifter för regeringar kommer hädanefter nu anklagas för våldtäkt efterlysas
> internationellt och sedan lämnas ut till ett land där han riskeras att mördas
> eller dömas enligt några nyinstiftade terroristlagar.
>
> Detta är ett gyllene tillfälle att ge biblioteken en ställning i det svenska
> samhället som det tidigare aldrig haft. Det svenska biblioteken borde erbjuda
> sig att skydda Wikileaks servrar. Genom denna handling skulle det svenska
> bibliotekssystemet stå upp för människors rätt i världen att uttrycka sina
> åsikter och offentliggöra material även när det skadar mäktiga länders
> ekonomiska och militära intressen. Utan denna rätt återstår bara slavrollen för
> oss som medborgare. Och bibliotekens roll reduceras till att tillhanda den typ
> av litteratur och information som inte skadar den svenska regeringen eller
> annan med den svenska regeringen befryndad stat i den globala ekonomin.
>
>
>
> Jonny Sundell
>
> Fil.Mag. biblioteks och informationsvetenskap