Content-Type: text/html Om det fungerar med skolor och om det fungerar med förskolor varför skulle det inte
fungera med bibliotek? Vad är det som säger att kommunala tjänstemän är bäst lämpade
att driva bibliotek? Allmänyttigheter kan väl drivas av andra. Någon konkurrensutsatt
marknad för den typen av tjänster som bibliotek tillhandahåller kan man väl inte tala om.
Men sannolikt kan taket höjas. Vilket vore en välgärning om medarbetarnas kapacitet
togs tillvara. Vi vet alla hur lågt i tak det kan vara i en kommunal byråkrati. Knappast
den bästa miljön för att utveckla framtidens bibliotek.

Janjonas aghed skrev 2010-12-10 12:00:
[log in to unmask]" type="cite">Enligt någon nyligen publicerad undersökning -  orkar inte kolla källan - är en majoritet av svenskarna för höjda skatter, om de går till allmännyttigheter som skolor och vård. Ändå röstar majoriteten av väljarna för partier som sänker skatterna och skär ner på allmännyttigheter som skolor och vård.

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]