Content-Type: text/html Kramar och fin fritid önskar jag dig.

> Date: Thu, 27 May 2010 09:35:44 +0200
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Tack och farväl
> To: [log in to unmask]
>
> Kära kolleger/vänner,
>
> Då jag 2010-06-03 avgår med pension (förtida uttag), vill jag passa på och
> tacka er alla för fint samarbete under ca 40 år i "Fjärrlånebranschen".
> Jag vill också framföra mitt varma tack för givande och glädjerik samvaro vid
> många fjärrlånekonferenser och -möten, både inom och utom Sveriges gränser !
>
> Må väl
>
> önskar
>
> Carita Backman
>
> Fjärrlån
> Linköpings universitetsbibliotek


Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.