Content-Type: text/html Hej,

Tack för den här informationen.

Själv vill jag gärna slå ett slag för den här föreläsningen som Brewster Kahle höll på en TED-konferens 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=pXoHC2D15hM

Där skissar han upp såväl hur läget ser ut i världen idag, inte bara inom boksektorn, utan även film, musik och tidningssektorn. Allt som allt en mycket intressant genomgång. Därför är det trevligt att se att KB och universitetsbiblioteken börjar ta sig an det här på allvar. Jag hoppas bara att resultatet sedan inte kommer att hamna i någon betaldatabas eller med instängande copyright-licenser, utan blir fritt för alla.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

--
Lennart Guldbrandsson, chair of Wikimedia Sverige and press contact for Swedish Wikipedia // ordförande för Wikimedia Sverige och presskontakt för svenskspråkiga WikipediaDen 25 maj 2010 10.00 skrev Jan Szczepanski <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
Remissvaren på Kulturdepartementets "Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande" finns nu tillgängliga på ABM-centrums
hemsida.

http://www.regeringen.se/sb/d/12420/a/136512
http://abm-centrum.se/?page_id=173

Även om digitaliseringsfrågan vid svenska bibliotek länge befunnit sig i ett byråkratiska svart
hål under många år, trots den goda förebild som funnits i projekt Runeberg som startade 1992
och som idag har världens största samling av nordisk digitaliserad litteratur så är det glädjande att nu
äntligen dom tekniska förutsättningarna skapas för digitalisering i mindre skala av lokalt material
på några av våra större forskningsbibliotek.

Ur en artikel i Upphandling 24 från i mars

Citat:

Världen runt digitaliseras böcker i rask takt. I Sverige har sex forskningsbibliotek gått samman för att köpa in varsin digitaliseringsrobot. Just nu pågår en utvärdering av de anbud som har kommit in. Upphandlingen leds av Kungliga Biblioteket i Stockholm och ansvarig för arbetet är ekonomichef Peter Olin med Karin Jortfelt som upphandlingssamordnare.

– Det är en stor affär. Varje robot kostar ungefär en och en halv miljon kronor och hela affären är värd runt nio miljoner kronor. Att vi är flera bibliotek som har gått samman och upphandlar gemensamt ger oss möjligheter till samordning och att pressa priset, säger hon.

De bibliotek som nu gemensamt köper in robotar är, förutom Kungliga Biblioteket, också universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. En digitaliseringsrobot fungerar ungefär som en mycket avancerad kopieringsapparat. Böckerna stoppas in i maskinen som automatiskt bläddrar och digitaliserar utan att förstöra böckernas sidor.

http://www.idg.se/2.1085/1.302882/bibliotek-koper-robotar-for-miljoner

Underlaget för upphandlingen

http://www.kb.se/Dokument/Om/upphandling/FFU_digitaliseringsrobot_1.pdf

Jan


--
De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library


Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 E-mail: [log in to unmask]" target="_blank">Jan.Szczepansk[log in to unmask]