Content-Type: text/html

Hej!

Tack för önskemålet. Jag tror att 1-dagsintroduktionen innehåller ungefär det ni önskar och skulle kunna fungera som en översikt även för bibliotek som inte själva går över till Dewey. I det första skedet, dvs under 2010 och början av 2011 kommer vi att prioritera bibliotek som ska gå över när vi fördelar platserna, om efterfrågan överstiget tillgången Lite senare kommer utbildningen att vara öppen även för andra.

 

Hälsningar Magdalena Svanberg, projektledare för Deweyprojektet

 

---------------------------------------------
Magdalena Svanberg
Handläggare/Bibliotekarie
Avdelningen för Nationell samverkan

Samordning och utveckling

Kungliga biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 41, Stockholm
Telefon: 08 463 44 45
Fax: 08 463 40 04
Mobil: 073 917 1637
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Elisabeth Ejemyr
Skickat: den 24 maj 2010 10:46
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Utbildning i Dewey

 


Hej!

Jag vill komma med ett önskemål!

Det är flera bibliotek, bl a företagsbibliotek som jag själv representerar, som INTE kommer att gå över till Dewey. Man har kanske ett eget internt klassifikations- och uppställningssystem och har ingen anledning att ändra på det. Ofta kommer vi ändå, via Libris eller på annat sätt, att komma i kontakt med Dewey och det är viktigt för oss som arbetar på mindre (kanske privata) bibliotek att hålla oss uppdaterade om utvecklingen i övriga bibliotekssverige.

Jag önskar därför att KB också skulle anordna en enklare utbildning i Dewey, en introduktion till klassifikationssystemet där man får lära sig några grunder, fördelar, nackdelar och svårigheter med Dewey, hur Dewey ska introduceras i Sverige etc. Alltså en utbildning för oss som inte primärt kommer att arbeta med Dewey, men ändå ska kunna tolka klassifikationskoder i vissa sammanhang.


Hälsningar
Elisabeth Ejemyr

 

Ernst & Young ®
Ernst & Young AB

Elisabeth Ejemyr | bibliotekarie/Librarian | Center for Business Knowledge
 
Jakobsbergsgatan 24, P.O. Box 7850, SE-103 99 Stockholm
Messenger/Delivery Address: Lästmakargatan 21 A
 
Direct: +46 8 520 597 99 | Mobile: +46 70 318 97 99
Office: +46 8 520 590 00 | Fax: +46 8 520 517 99
[log in to unmask]">[log in to unmask] | www.ey.com/se
 
Inger Klondiras <[log in to unmask]>
Sent by: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2010-05-24 09:42

Please respond to
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services              <[log in to unmask]>

To

[log in to unmask]

cc

 

Subject

[BIBLIST] Utbildning i Dewey

 

 

 
KB erbjuder utbildning i Dewey decimalklassifikation för de bibliotek som bestämt sig för en övergång till Dewey.

Det första tillfället äger rum den 27 september och utbildningen fortsätter under hösten/vintern 2010.

Information och anmälan: http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Utbildning/

 
 
 
---------------------------------------------------
Inger Klondiras
Informatör
Avdelningen för nationell samverkan
 
Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr, Stockholm
Telefon: 08 463 43 64
Fax: 08 463 42 74
Mobil: 073 917 33 59
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se
 
 


The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Ernst & Young AB is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

http://www.ey.com/se