Content-Type: text/html

Sprid gärna i Era nätverk!

 

Inbjudan till Framtidsfokus 2/6:

 

Plats: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm

Tid: Onsdag, 2 juni, kl. 13.00 – 15.30

 

 

Levande historia eller monarki i tiden? Monarki igår, idag, imorgon

 

Sverige framställs ofta som ett modernt, jämställt och historielöst land. Det kan då framstå som motsägelsefullt att Sverige har ett sådant föråldrat statsskick som monarki. Eller? En blick ut i Europa säger att monarki, demokrati och modernitet går utmärkt ihop. Monarkier kan också ses som symptom på en stabil politisk och historisk utveckling. Länder som hållit fast vid den demokratiska traditionen under 1900-talet har kvar sina monarkier, medan statsskicket avskaffats i länder med mer turbulent politisk utveckling.

 

Här finns en spännande motsättning eller symbios mellan monarki, modernitet och historia. Samtidigt som Sverige är ett modernt land med en rationell politisk kultur och förvaltning och med en samhällelig förändrings- och förnyelsevilja finns även inslag av icke-rationalitet och ett fasthållande av traditioner. Kan det vara så att den folkliga uppslutningen bakom monarkin visar på behovet av att förstå politik i termer av icke-rationalitet och emotioner? Att det finns behov av ”konstanter” i en föränderlig värld? Av levande historia?

 

Vi riktar uppmärksamheten mot frågan om monarkins roll ”i tiden” och dess skiftande historiska innebörder. Vad är monarki idag, vad har den varit tidigare och hur kan den tänkas se ut i framtiden? Vad bidrar monarkin med i det moderna Sverige? Hur samspelar historia, samtid och framtid i förståelsen av en institution som monarki?

 

 

 

Medverkande forskare:

 

  • Monarki - från autokrati till demokrati

Jonas Nordin, historiker, Kungl. biblioteket  

 

  • Hovet 2.0

Pelle Snickars, filmvetare och forskningschef, Kungl. biblioteket  

 

  • Och så fick pojken prinsessan och halva kungariket - hovjournalistiken som sagoberättare

Kristina Widestedt, medieforskare vid JMK, Stockholms universitet

 

  • Monarki i nöd och lust

Cecilia Åse, statsvetare, Stockholms universitet

 

Moderator: Per Strömblad, statsvetare, Institutet för Framtidsstudier

 

Välkommen!

 

Institutet för framtidsstudier

Framtidsfokus

 

Anmälan: Via e-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask], senast fredag 24 maj.
Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs då antalet platser är begränsat.
Se även www.framtidsstudier.se

 

 

 

Med vänlig hälsning


Isabelle
-----------------------------------------
Isabelle Midy
Forskning
ssamordnare
Avdelningen för forskningsverksamhet

Kungliga biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Humlegården, Stockholm
Telefon: 08 463 41 75
Fax: 08 463 40 04
Mobil: 073 917 33 57
E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se  
P Please consider the environment before printing this e-mail