Content-Type: text/html

Hej

 

Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, söker en chef till Enheten för samordning och utveckling. Denna chef kommer att vara en viktig del i arbetet med det nya uppdrag som KB har fått från den 1 januari 2011, då KB ska svara för nationell överblick, främja samverkan, driva på utveckling samt följa upp bibliotekens arbete inom hela biblioteksväsendet.

 

Annonsen finns på KB:s webb: www.kb.se/arbete. Sista ansökningsdag 8 juni.

 

Med vänlig hälsning


---------------------------------------------
Johan Gustavsson
Tf Personalchef

Kungliga biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Humlegården, Stockholm

Telefon: 08 463 42 66, 073-650 51 85
Fax: 08 463 40 04
E-post: [log in to unmask]" title="blocked::mailto:[log in to unmask]">
[log in to unmask]">[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se