Content-Type: text/html

Från och med den 1 januari 2010 ingår Sveriges Teatermuseum i Statens musiksamlingar.

Museiverksamheten blir en del av Musikmuseet medan bibliotek, arkiv och fototek har slagits ihop med Statens musikbibliotek. Som en direkt följd av detta har musikbiblioteket  bytt namn till Musik- och Teaterbiblioteket.

Med vänliga hälsningar,

Kerstin CarpvikMusik- och teaterbiblioteket
Box 163 26
Torsgatan 19
103 26 Stockholm
08 519 554 29
www.muslib.se