Content-Type: text/html
Länsbibliotek Sydost utlyser projekttjänst för opac 2.0-frågor samt IKT-lyftet.
 
Se annons på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/
 
/Maria Lundqvist
Länsbibliotek Sydost


Detta epostmeddelande inklusive eventuella bifogade filer har viruskontrollerats av Växjö kommun.

This e-mail message has been scanned for Viruses and Content and cleared by Växjö kommun.