Content-Type: text/html


Välkommen till en dag arrangerad av Kungliga biblioteket och Svenska musikbiblioteksföreningen fredagen den 28 maj 2010.

 

Dewey, ämnesord, nya katalogregler och MUSIK. Vad innebär det?

 

Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, adress: Humlegården, Stockholm

 

Tid: 28 maj 9-16:30

 

Program

 

9:00 - 9:20                           Kaffe

 

9:20 - 9:30                           Välkommen hälsar Birgitta Sparre, ordförande i Svenska musikbiblioteksföreningen och Anders Cato, katalogchef Kungliga biblioteket

 

9:30 - 10:30                        Dewey – en introduktion med Magdalena Svanberg, projektledare för Deweprojektet, Kungliga biblioteket

 

10:30 - 12:00                       Dewey för musik med Anders Cato

 

12:00 - 13:00                       Lunch på egen hand

 

13:00 - 13:45                       Dewey och Svenska ämnesord med Ingrid Berg och Pia Leth, Kungliga biblioteket

 

13:45 - 14:30                       Svenska ämnesord för musik med Anders Cato och Olle Johansson, Avdelningen för audiovisuella medier, Kungliga biblioteket                              

14:30 - 15:00                       Kaffe

 

15:00 - 16:00                       Nya katalogiseringsregler RDA. Vad innebär det för musiken? Anders Cato

 

16:00 - 16:30                       Avslutande diskussion

 

 

Anmäl dig senast 19/5 till föreningens sekreterare Kerstin Carpvik

[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask] tel. 08-519 554 29 eller fax 08-519 554 05

Eller skicka anmälan till:

Svenska musikbiblioteksföreningen

c/o Statens musikbibliotek

Box 163 26 Stockholm

Ange önskemål om specialkost samt eventuell fakturaadress. 

Kostnad: 400 kronor för medlemmar, 200 kronor för medlemmar som är studerande, arbetslösa eller pensionärer, 600 kronor för övriga. I avgiften ingår kaffe och föreläsningar

Sätt in avgiften på Svenska musikbiblioteksföreningens plusgirokonto 65 21 22-3

--
Statens musikbibliotek
Box 163 26
Torsgatan 19
103 26 Stockholm
08 519 554 29
www.muslib.se