Content-Type: text/html

 

Kallelse till ett möte för att bilda ett nätverk för strategiska frågor kring undervisning och informationskompetens vid universitets- och högskolebibliotek. Kallelsen riktar sig till dig som arbetar med pedagogisk utveckling och undervisningssamordning.

 

 

Tid 14 juni kl 10-17

Plats KB

 

10-12  Presentation av förslag till nätverk och diskussioner kring nätverkets uppgifter. Vilka är de viktigaste strategiska frågorna just nu?

 

12-13 Lunch på egen hand

 

13-14.30 Gunnar Sahlin berättar kort om Dialogmöten. Diskussion med honom om KB:s roll i frågan om informationskompetens.

 

15-16 Om HSV: s rapport Kvalitetsutvärdering för lärande. Hur påverkar den biblioteken?

 

16-17 Avslutande diskussion och planering för fortsatt verksamhet.

 

 

Strategiska frågor som vi har identifierat hittills:

Undervisningens ställning i organisationen

Högskolelagens krav och det nya utvärderingssystemet

Forskning om undervisning

Samordning och spridning av information kring dessa frågor

 

Vi hoppas att det kommer representanter från olika universitets- och högskolor. Antalet deltagare är begränsat till 30.

 

Anmälningar senast  26 maj till  [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

Välkommen

 

Christina Brage

Cecilia Falk

Birgitta Hansson

Karin Jönsson

Riitta Kairakari

Anu Salminoja

Gunilla Sundström