Content-Type: text/html
Hej!
 
Jag tror att bibliotekspersonal eftersträvar utveckling (och är positiva och nyfikna inför detta), men vill samtidigt ha en någorlunda demokratisk platt organisation där diskussioner förs gemensamt och beslut förankras. Så som det är nu körs personalen över i många organisationer och de får ofta höra att om det inte passar så får de skaffa sig ett annat arbete. Som ett exempel på detta kan man referera till senaste BBL där två chefer på SSB i en och samma artikel vid två tillfällen vräker ur sig just detta. Vad är det för ledarskap? Vad förväntar man sig att personalen skall känna i respons till sådana kommentarer? Att vara bibliotekarie är världens roligaste arbete, men när man hör dylika kommentarer önskar man att man kunde byta yrke...
 
Vänliga hälsningar
 
Anna-Maria Johansson, bibliotekarie